Připojení na vodovod

V průběhu měsíce června 2014 se nám podařilo dokončit připojení objektu Dětský Mlýn na veřejný vodovod v obci Vlkovice.

06/2014 – připojení objektu Dětský Mlýn na veřejný vodovod