Škola v přírodě se nachází na území Oderského přírodního parku, vesnicí protéká Husí potok, okolní příroda nabízí louky i lesy pro pobyt dětí.
Bezpečnostní doporučení: silnice je úzká, s mnoha zatáčkami, používat terčík, poučit děti o chování na silnici.

 

1. Seznamovací vycházka Stříbrnou hůrkou
Trasa: podél plotu nad školu ke křížku – základní orientace v okolí /Vlkovice, Fulnek, Oderské vrchy, Beskydy, Stříbrná hůrka/
Pokračovat vzhůru k lesu, po turistických značkách projít les. Seznámit děti s terénem, chováním v přírodě. V lese je jezevčí nora.

2. Vlastivědná vycházka na Stříbrný kopec
Trasa: zadní cestou ke křížku, polní cestou k rybníku. U rybníku odbočit vlevo po turistické značce až ke stříbrným dolům. Výhled na Beskydy.
Vycházka doplňuje vlastivědnou besedu, celoodpolední.

3. Vycházka podél Husího potoka
Trasa: po silnici směrem do vesnice, za dopravní značkou začátek vesnice odbočit přes silnici vlevo na most. Pokračovat po proudu potoka souběžnou cestou. Cesta vede k brodu, najdete další přítok. V okolí jsou louky, remízky, krmelce, myslivecké posedy. Klidná krajina vhodná pro přírodovědu, relaxaci.

4. Vycházka na fotbalové hřiště
Trasa: po silnici vpravo do vesnice, před kostelem odbočit vpravo do uličky. Cesta ústí na hřiště. Hřiště je travnaté s fotbalovými bránami, dostatečně prostorné pro různé hry.

5. Vycházka do kravína
Trasa: zadní brankou přes louku, zadní cestou ke kravínu. Možnost vstupu do kravína i bez předchozí dohody.
Vhodné pro dopolední procházku k doplnění učiva.

6. Vycházka do lesů nad kravín
Trasa: zadní cestou ke kravínu, pokračovat k panelovým domům, zatočit na louky k lesu. Různé druhy krmelců, hry na louce i v lese.

7. Vycházka k myslivecké boudě ve Vlkovicích
Trasa: po silnici do vesnice, kolem kostela. Za dřevozpracujícím závodem odbočit doprava. U myslivecké boudy jsou lavice a stoly pod přístřeškem (svačina), pěkné místo  pro hry, posezení, relaxaci, přírodovědu. Kolem je lesík, teče tam potok. V blízkosti je chovný rybník.

8. Vycházka ke kapličce
Trasa: po silnici vlevo směr Fulnek. Na křižovatce odbočit doprava ke kapličce. U kapličky je louka pro hry i odpočinek. Na kopci výhled na fulnecký zámek. Stejnou cestou zpět, před zatáčkou odbočit doprava na lesní cestu do mlýna.

9. Vycházka do Tošovic
Vhodná pro nepříznivé počasí
Trasa: silnici vlevo směrem na Fulnek, u kapličky odbočit doprava směr Šošovice. Po silnici lesem dojít na začátek vesnice k baroknímu kostelu.
Celoodpolední, možnost posvačit na lavicích v blízkosti kostela.

10. Vycházka do Jerlochovic
Exkurze v zahradnictví – po předchozí telefonické dohodě.
Trasa: po silnici vlevo směrem na Fulnek nebo je možné použít lesní turistickou cestu žlutě značenou. V Jerlochovicích odbočit vlevo na most a zadní cestou pokračovat stejným směrem až k zahradnictví. V zahradnictví jsou pařeniště, množství skleníků, ovocné i okrasné stromky, pole. Prověřený pracovník vás provede i skleníky a podá výklad.

11. Vycházka k dřevozpracujícímu závodu
Trasa: po silnici kolem kostela, zabočit doprava k myslivecké boudě. Z venkovní strany je možno pozorovat zpracování dřeva, produkty, stroje.
Exkurze majitel pily nepořádá z bezpečnostních důvodů.