Zajistíme

– ubytování s celkovou kapacitou 66 lůžek
– celodenní stravu 5x denně a pitný režim
– pro letní pobyty a větší romantiku jsou k dispozici 2 chatky po 4 lůžkách
– přednášky a činnosti ekologické výchovy

 

Dále zajistíme dle dohody

– zábavně vzdělávací program
• aktivního seznamování s přírodou, lesem, rostlinami a stromy
• vzbuzení zájmu o ekologii a ochranu životního prostředí
• seznamování s hospodářskými zvířaty a volně žijícími živočichy s možností přímého kontaktu
• seznamování se zemědělským rokem – práce na poli od jarní setby až po sklizeň, využití plodin
• sběr přírodnin a plodů k dalšímu výtvarnému zpracování
• pozorování hospodářských zvířat
• besedu „Záchrana postižených zvířat“
• památný glejt + fotografie třídy

 

K dispozici

– sportoviště uvnitř areálu (hřiště pro basketball, volejbal, stoly pro stolní tenis)
– zapůjčení sportovních potřeb
– lůžkoviny
– posezení u ohně
– průlezky pro děti
– dřevěné chůdy
– vybavená dílna pro práci se dřevem

 

Ubytovací služby jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou, a to se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení a vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.